Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı Einstein’ın en büyük başarısı idi; klasik, deterministik dünya görüşünün gününü dolduruşunu temsil ediyordu. Einstein, uzay, zaman ve madde fikirlerini modern biçimlerine getirerek Newton fiziğinin ötesine giderken, fiziğin çerçevesi tamamen deterministik idi. Newton evreninin büyük saati Einstein tarafından

Read More Genel Görelilik Kuramı

Hareket Sorunu

Kopernik’in görüşleri, tipik Rönesans adamı, ozan-düşünür Bruno’nun (1548-1600) engizisyon alevlerinde diri diri yakılmasına, bir başka İtalyan Tommaso Campenalla’nın (1568-1639) zindanlarda çürütülmesine, Galileo Galilei’nin (1564-1642) ise yargılamalarla ölüp ölüp dirilmesine yolaçmıştı. Galileo, serbest düşen cisimlerin (eğik atışlar dahil) ve eğik düzlem

Read More Hareket Sorunu

Büyük Patlama’dan Öncesi

Evren’in, “big bang” olarak adlandırılan Büyük Patlama’dan önceki hali, bilim adamları tarafından laboratuvarda oluşturuldu. New York Times Gazetesi’nin birinci sayfadan verdiği habere göre, deney İsviçre`nin Cenevre Kenti’ndeki bir laboratuvarda gerçekleştirildi. Laboratuvarda meydana getirilen söz konusu maddenin,”quark” ve “gluon” cisimlerinin aşırı

Read More Büyük Patlama’dan Öncesi

Şişirme Kuramı

Şişirme Kuramı, Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra, Evren’in aşırı derecede hızlı (üstel) bir genleşme devresi geçirdiğini ileri sürmektedir. Büyük Patlama Kuramı’nın Soruları Büyük Patlama Kuramı, kozmik mikrodalga fon spektrumunu (tayfını) ve hafif elementlerin kökenini başarılı olarak açıklarken, birkaç önemli

Read More Şişirme Kuramı